in seo

iphone 5

iphone 5

ทดสอบๆ อยากรู้จริงๆว่าถ้าคนค้นคำว่า iphone 5 จะเจอเว็บผมหรือเปล่า เนื่องจากกระแสเยอะมากช่วงนี้ ปกติรุ่นใหม่จะออกช่วง summer เหล่าสาวกต่างรอคอยว่า Apple จะมี iphone 5 ออกมาให้เสียตังเล่นหรือเปล่า ยังไงสาวกหรือคนคลั่งไคล้ก็คงต้องรอว่าปีนี้จะมี iphone 5 ตัวใหม่มาหรือเปล่า